View Notice

Kêu gọi ý tưởng Dự án “Nhân rộng các mô hình quản lý chất thải tổng hợp thông qua việc trao quyền cho các lao động phi chính thức và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn”
Procurement Process :RFP - Request for proposal
Office :UNDP Country Office - VIET NAM
Deadline :26-Jun-22
Posted on :20-Jun-22
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :92560
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
1.1. Thông bao moi nop de xuat
1.2. TOR IWWs support in Quy Nhon
1.3. M?U Ý TU?NG D? ÁN
Overview :

Dự án “Nhân rộng các mô hình quản lý chất thải tổng hợp thông qua việc trao quyền cho các lao động phi chính thức và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn” (Dự án DWP5C giai đoạn 2) sẽ được thực hiện tại tỉnh Bình Định. Mục tiêu của dự án là triển khai và thử nghiệm một loạt các giải pháp, bao gồm các giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho những đối tượng lao động phi chính thức như ve chai/đồng nát, mô hình quản lý chất thải cho ngành thủy sản và xây dựng thí điểm Cơ sở Thu hồi Nguyên liệu (Material Recovery Facility) nhằm nâng cao chuỗi giá trị nguyên liệu.

           Các giải pháp thí điểm của Dự án sẽ giải quyết hai vấn đề chính sau: (i) cần tập trung vào vai trò quan trọng của nhóm lao động phi chính thức trong thu gom và phân loại chất thải, tuy nhiên trước đây vai trò của nhóm này thường không được quan tâm; và (ii) thiếu các trung tâm thu gom, phân loại, tái sử dụng và tái chế chất thải tại địa phương, đáp ứng được những tiêu chuẩn môi trường và xã hội liên quan.

           Các hỗ trợ nhằm tăng sinh kế cho các lao động về chất thải (tập trung vào lao động nữ phi chính thức) sẽ được thực hiện thí điểm gắn kết với quy trình vận hành các mô hình quản lý chất thải trên. Các hỗ trợ này nhằm trao quyền cho lao động nữ phi chính thức và tăng cường khả năng chống chịu của họ để chống lại các tác động mạnh, bao gồm cả tác động của COVID-19.

 Mục tiêu chính của ý tưởng dự án bao gồm:

 • Thực hiện đánh giá nhanh 21 xã phường của thành phố Quy Nhơn để cập nhật danh sách các lao động trong khối phi chính thức, hướng tới danh sách tối thiểu 500 người.
 • Lập danh sách, mua sắm và trao thiết bị bảo hộ cá nhân cho các lao động phi chính thức, nhằm hỗ trợ cải thiện điều kiện lao động của họ.
 • Tổ chức tập huấn về bảo vệ sức khỏe và an toàn lao động cho các lao động phi chính thức về chất thải, kết hợp với lễ trao các thiết bị bảo hộ cá nhân.

Kinh phí tài trợ: tối đa 12.000 USD

Thời gian thực hiện: tối đa 4 tháng

Đối tượng tiếp nhận tài trợ: các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức cộng đồng (quần chúng) của Việt Nam, ưu tiên các tổ chức tại địa phương

Các bước Đề xuất dự án như sau

 • Tổ chức xin tài trợ viết Đề xuất dự án bằng Tiếng Việt (theo mẫu qui định) và nộp cho UNDP.
 • Cán bộ chương trình UNDP (PO) xem xét, sàng lọc và đề xuất UNDP phê duyệt 01 Đề xuất dự án phù hợp nhất.
 • UNDP ký Thoả thuận tài trợ nhỏ (LVGAs) với Tổ chức xin tài trợ được lựa chọn

Tiêu chí xét duyệt Ý tưởng dự án:  Tính phù hợp với các ưu tiên  

 • Lĩnh vực trọng tâm và khu vực địa lý ưu tiên
 • Mục tiêu: tập trung vào một loạt những giải pháp nhằm trao quyền, củng cố khả năng phục hồi và tăng cường tiếp cận xã hội cho những lao động phi chính thức về chất thải, thông qua hoạt động tập huấn về sức khỏe/an toàn lao động và phân phối trang bị bảo hộ cá nhân cho những lao động phi chính thức nhằm ứng phó tốt hơn với dịch COVID-19, bao gồm: xà phòng, mặt nạ và dung dịch khử khuẩn tay…
 • Phương pháp giải quyết vấn đề hợp lý, sáng tạo, có cơ sở khoa học, có tính khả thi, phương pháp tiếp cận cộng đồng, hòa nhập xã hội mạnh mẽ, bao gồm bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, các đối tượng yếu thế
 • Tính bền vững, khả năng lồng ghép và nhân rộng
 • Năng lực tổ chức thực hiện dự án:
 • Nguồn lực con người và kinh nghiệm quản lý dự án của tổ chức đề xuất. Năng lực và kinh nghiệm chuyên môn của tổ chức/chuyên gia tư vấn
 • Sự tham gia của cộng đồng và các bên có liên quan của địa phương. Lồng ghép, phối hợp với các chương trình, dự án có liên quan.
 • Kinh phí:
 • Tính phù hợp
 • Tính hợp lý của kinh phí 
 • Kinh phí đối ứng

Nộp Đề xuất dự án

Đề xuất dự án bằng Tiếng Việt (bản chính) gửi về cho chương trình theo địa chỉ:

Ban Môi trường và Biến đổi khí hậu, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP Việt Nam)

Địa chỉ:         Toà nhà Xanh Liên Hợp quốc, 304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Ngoài ra, bản mềm gửi theo địa chỉ Email: hoang.thi.dieu.linh@undp.org

Hạn nộp Đề xuất dự án là 17h (Hà Nội), ngày: 26/6/2022