View Notice

Javni poziv za kantone i jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za podnošenje prijava za učešće u implementaciji Programa „Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja kao temelj za održiv i inkluzivan rast u Bosni i Hercegovini“ (SDG2BiH)
Procurement Process :Other
Office :UNDP Country Office - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :21-Nov-22
Posted on :20-Oct-22
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :96507
Link to Atlas Project :
00128890 - Translating SDG Framework BIH
Documents :
BHS_ SDG2_Smjernice za podnosioce prijava_FINAL
Matrica bodovanja SDG2_PRILOG II_FINAL
Pismo namjere SDG_PRILOG III_FINAL
Prijavni obrazac SDG2_PRILOG I_FINAL
Overview :

PREDMET POZIVA

„Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja kao temelj za održiv i inkluzivan rast u Bosni i Hercegovini“ (SDG2BiH) je program kojeg finansira Vlada Švedske i implementira UNDP u partnerstvu sa UNICEF-om i UNWOMEN u BiH, uz koordinaciju ureda Rezidentne koordinatorice UN-a. Program je započeo sa implementacijom u aprilu 2022. godine i trajat će tri godine.

Cilj ovog poziva je odabir do 8 JLS i 3 kantona za saradnju kroz koju će se pružiti podrška u:

  • Procesu lokalizacije i operacionalizacije Ciljeva održivog razvoja kroz sistemsku implementaciju strategija razvoja kantona i JLS;
  • Razvoju i pripremi dokumentacije za strateške projekte koji doprinose ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja;
  • Pripremi i implementaciji razvojnih projekata.

 

KORISNICI JAVNOG POZIVA

Poziv je namijenjen JLS i kantonima koji imaju uspostavljen funkcionalan sistem upravljanja razvojem, ostvaruju značajne razvojne rezultate, vode računa o najugroženijim grupama stanovništva te žele postati istinski lideri u provođenju Ciljeva održivog razvoja.

 

 

NAČIN PОDNОŠЕNJA PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

Pоdnоsiоci prijava u sklopu javnog poziva priprеmајu svоје prijave u sklаdu sa Smjernicama za podnosioce prijava.

Popunjen prijavni obrazac, pismo namjere i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u elektronskoj formi, sa naznakom za projekat SDG2BIH, putem e-maila na adresu registry.ba@undp.org

Krajnji rok za podnošenje prijava je 21.11.2022. godine. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Prijave dostavljene drugim putem (npr. putem pošte ili faksa), neće biti uzeti u razmatranje.