View Notice

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu medijske afirmacije ženskog liderstva tokom COVID19 pandemije
Procurement Process :CP-QB-FBS - Call for Proposal – Quality Based Fixed Budget
Office :UNDP CO BIH - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :03-Sep-21
Posted on :19-Aug-21
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :82138
Link to Atlas Project :
00105416 - Women in elections in BIH
Documents :
Prilog 1 - Obrazac projektnog prijedloga WiE v.3.docx
Prilog 2 - Forma budžeta WiE v.3.xlsx
Prilog 3 - Logicki okvir rada, WiE v.3.docx
Prilog 4 - Plan aktivnosti i promocije, WiE v.3.docx
02-Javni poziv - Podrska medijskim incijativama tokom COVID19 final4_APCLRM.docx
Prilog 7 - Administrativni podaci o aplikantu, WiE.docx
Prilog 8 - Finansijska identifikaciona forma, WiE.docx
Prilog 10 - Lista za provjeru, WiE.docx
Prilog 11 - Pismo namjere, WiE.docx
Overview :

Opšti cilj ovog javnog poziva je podrška afirmaciji ženskog liderstva putem priča iz lokalne zajednice koje u fokus stavljaju društveni angažman žena kao nositeljica pozitivnih promjena, a posebno u vrijeme krize izazvane pandemijom korona virusa.

Podrška produkciji ili ko-produkciji medijskih sadržaja na temu ženskog liderstva ima za cilj da doprinese izgradnji dinamičnih i inkluzivnih zajednica kroz aktivno uključivanje žena i inovativne ideje, što će omogućiti bolji život za stanovnike u tim zajednicama.

Finansijska sredstva će biti dodijeljena za one projekte/inicijative koji su u skladu sa zadanim okvirnim kriterijima i uklapaju se u raspoloživa sredstva namjenjena za medijske inicijative.

Provedbom projekata podržanih kroz ovaj javni poziv očekuju se uspješna produkcija ili ko-produkcija i publikovanje najmanje 10 medijskih projekata/inicijativa/sadržaja na temu ženskog liderstva sa područja primarno, ali ne isključivo 10 ciljanih partnerskih jedinica lokalne samouprave i to: Banja Luka, Bijeljina, Gračanica, Laktaši, Ljubuški, Nevesinje, Olovo, Sarajevo-Stari Grad, Tešanj, Zenica.

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sva udruženja/udruge/fondacije koje se bave medijskom djelatnošću a koja su formalno registrovana u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi javnog poziva uključuju:

  • promovisanje aktivizma, društvenog angažmana i zalaganja  žena tokom COVID pandemije,
  • prepoznavanje i afirmacijuliderki  u vremenu kada je primarni izazov ublažavanje posljedica krize,
  • osmišljavanje medijskih inicijativa koje će poslužiti kao nadahnuće za popularizaciju koncepta ženskog liderstva i pomoći u afirmaciji ženskog liderstva posebno u vremenu COVID pandemije,
  • otvaranje medijskog prostora za debatu o neophodnosti promjene društvenih normi po pitanju tradicionalnih rodnih uloga, te otvaranje dijaloga o potrebnim sistemskim i strukturalnim promjenama (npr. u sistemu socijalne zaštite, javnih usluga, inkluzivnim mjerama za zapošljavanje, itd.) koje će imati emancipatorni potencijal na žene u BiH.

Pozivaju se svi zainteresirani i kvalifikovani potencijalni podnosioci prijava, koja žele sudjelovati u ovoj aktivnosti projekta, da dostave svoje prijedloge projekata, uključujući i svu prateću dokumentaciju, najkasnije do petka, 03.09.2021. godine do 17:00 sati. Sve prijave slati isključivo na adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

UN House

Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, BiH

Projekat Žene na izborima u BiH

Sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti isključivo putem elektronske pošte, najkasnije do 29.08.2021, sa jasno naznačenim nazivom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org. Molimo da u e-mail-u naznačite da se pitanja odnose na projekat Žene na izborima u BiH.