View Notice

EU4Agri - Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava pružaocima konsultantskih usluga u pripremi poslovnih planova
Procurement Process :CP-QB-FBS - Call for Proposal – Quality Based Fixed Budget
Office :UNDP Country Office - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :08-Jul-22
Posted on :30-May-22
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :91712
Link to Atlas Project :
00119450 - EU for Agriculture
Documents :
Prilog 1 Obrazac za prijavu na javni poziv
Prilog 2 Budzet projekta
Prilog 3 Plan aktivnosti Javnog poziva
Prilog 4 Lista za provjeru dokumentacije
Prilog 5 UN Globalni principi Javnog poziva
Prilog 6 Izjava o povezanim licima
Prilog 7 Format CV za clanove projektnog tima
Prilog 8 Profil podnosioca prijave
Prilog 9 Okvirni program edukacije
Saopstenje za javnost, Javni poziv, poslovni planovi juni 2022_ENG
Smjernice za podnosioce prijava
Overview :

U okviru projekata EU4AGRI, koje finansira Evropska unija, objavljen je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške pružaocima konsultantskih usluga u identifikaciji mogućnosti finansiranja i pripreme poslovnih planova.    
 
Kroz ovaj javni poziv Evropska unija je podržala razvoj kapaciteta pružalaca usluge u oblasti poslovnog savjetovanja i konsaltinga, sa ciljem unapređenja pristupa raspoloživim investicionim sredstvima poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima prehrambenih proizvoda i stanovništvu ruralnih područja u BiH.

Ko se može prijaviti na ovaj Javni poziv?

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti preduzeća i udruženja građana (nevladine organizacije) koje su registrovane u BiH i koje imaju iskustvo u realizaciji programa obuke i konsaltinga u oblasti  poslovnog planiranja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

U okviru ovog javnog poziva na raspolaganju je 400.000 KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi do 40.000 KM. Ova sredstva podnosioci prijava mogu koristiti za realizaciju programa obuke o pripremi poslovnih planova, za lica koja pružaju ili namjeravaju pružati ovu uslugu krajnjim korisnicima.

Prijave se mogu podnijeti od 10. juna 2022. godine dok je krajnji rok 08. juli 2022. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene kroz druge kanale (pošta ili email) se neće uzeti u razmatranje.

Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem oficijelne web stranice projekta, eu4agri.ba.  

Prva INFO sesija bit će održana u srijedu, 01. juna od 11:00 sati, putem Facebook stranice EU4AGRI.

Pored toga u narednom vremenskom periodu bit će organizovan niz info sesija u nekoliko gradova BiH. Informacije o tačnom terminu i mjestu održavanja istih, bit će objavljene putem naše web stranice.