View Notice

Cung cấp dịch vụ lắp đặt và cung cấp phụ tùng cho bộ lưu điện UPS Trung tâm Dữ liệu của Tòa nhà xanh liên Hợp Quốc (PG220601)
Procurement Process :RFQ - Request for quotation
Office :UNDP Country Office - VIET NAM
Deadline :03-Jul-22
Posted on :20-Jun-22
Development Area :SERVICES  SERVICES
Reference Number :92562
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
Request for Quotation PG220601
Specification requirement
ANNEX 2
ANNEX 3
Overview :

UNDP Việt Nam kính mời các nhà thầu tại Việt Nam cung cấp báo giá cho Dịch vụ lắp đặt và cung cấp phụ tùng cho bộ lưu điện UPS Trung tâm Dữ liệu của Tòa nhà xanh liên Hợp Quốc, địa chỉ 304 Kim Mã, Hà Nội.

Việc xét duyệt thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở cạnh tranh, phù hợp với các quy định về đấu thầu của UNDP. Hồ sơ mời báo giá và các phụ lục đính kèm trong email.

Nhà Thầu có nhu cầu khảo sát có thể đăng kí tham dự vào 09:00-10:100 ngày 23 hoặc 30/6. Nếu nhà thầu có nhu cầu khảo sát vào ngày khác, vui lòng thông báo thời gian mong muốn (giờ hành chính). Nhà thầu tham dự vui lòng gửi đăng ký tới địa chỉ email: nguyen.ngoc.phuong@undp.org

Địa chỉ liên hệ:

Nguyễn Ngọc Phương

Phòng Đấu thầu mua sắm

Văn phòng UNDP Việt Nam

Tel. (84-24) 38500283

Email: nguyen.ngoc.phuong@undp.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 03 tháng 07 năm 2022 (giờ Hà Nội)

---------------------------------------------------------------------------------------------

UNDP Vietnam kindly requests companies in Vietnam to submit your quotation for Providing Spare-parts and installation service for the UPS Galaxy 5000, 60kVA of the Green One United Nations House (GOUNH) in Hanoi (Ref. PG220601).

The selection will be based on a competitive basis and will comply with UNDP procurement regulations. Request for Quotation with its Annexes are in the attached files.

Quotations may be submitted on or before July 3, 2022 by email to the address below:

United Nations Development Programme

304 Kim Ma Street, Hanoi

Ms. Nguyen Ngoc Phuong, Procurement Assistant

Tel: 04-38500283; Email: nguyen.ngoc.phuong@undp.org  

Site visit will be held at 09.00-10:00, 23 or 30 June 2022 at 304 Kim Ma Street, Hanoi. Or Bidder can arrange schedule to do survey at anytime during working hour. If you want to attend the site visit, please send your registration to: nguyen.ngoc.phuong@undp.org.

Submission deadline: Sunday, July 3, 2022 (Hanoi time)