View Notice

Construction of Two Livestock Health and Welfare Centers
Procurement Process :RFQ - Request for quotation
Office :UNDP Country Office - TURKEY
Deadline :29-Aug-22
Posted on :01-Aug-22
Development Area :CONSTRUCTION  CONSTRUCTION
Reference Number :94062
Link to Atlas Project :
00096623 - rural development in goksu taseli project
Documents :
Request for Quotation (Teklif Çagrisi)
Returnable Bidding Forms
Annex 4-General Conditions of Contract for Civil Works
Annex 5-Technical Drawings
Annex 6-Bid Security Form
Request for Quotation (Teklif Çagrisi) -TR-
Amendment Nr.1
Overview :

Dear Madam/Sir,

 

UNDP, kindly requests your quotation for the provision of “Construction of Two Livestock Health and Welfare Centers” goods, works and/or services as detailed in Annex 1 of this RFQ within the scope of Göksu Taşeli Watershed Development Project.

This Request for Quotation comprises the following documents:

Section 1: This request letter

Section 2: RFQ Instructions and Data

Annex 1: Schedule of Requirements

Annex 2: Quotation Submission Form

Annex 3: Technical and Financial Offer

Annex 4: General Terms and Conditions of Contract

Annex 5: Technical Drawings

Annex 6: Form of Bid Security

When preparing your quotation, please be guided by the RFQ Instructions and Data. Please note that quotations must be submitted using Annex 2: Quotation Submission Form and Annex 3 Technical and Financial Offer, by the method and by the date and time indicated in Section 2.

It is your responsibility to ensure that your quotation is submitted on or before the deadline. Quotations received after the submission deadline, for whatever reason, will not be considered for evaluation.

Thank you and we look forward to receiving your quotations.

Sincerely,

UNDP Türkiye CO

Sayın İlgili,

 

UNDP, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında bu RFQ'nun eklerinde detaylandırılan “2 Adet Hayvan Sağlığı ve Refahı Bakım Merkezi Yapım İşi”ne ilişkin fiyat teklifinizi rica eder.

Bu Teklif Çağrısı aşağıdaki belgeleri içermektedir:

Bölüm 1: Talep mektubu bölümü

Bölüm 2: RFQ Talimatları ve Bilgileri

        Ek 1: Gereklilikler Listesi

       Ek  2: Teklif Sunum Formu

       Ek 3: Teknik ve Mali Teklif

       Ek 4: Sözleşmenin Genel Hüküm ve Koşulları

       EK 5: Teknik Çizimler

       EK 6: Geçici Teminat Mektubu Formu

Teklifinizi hazırlarken, lutfen RFQ Talimatlarını ve Verilerini rehber olarak kullanınız. Tekliflerin Ek 2: Teklif Sunma Formu ve Ek 3 Teknik ve Mali Teklif kullanılarak Bölüm 2'de belirtilen yöntem, tarih ve saate göre sunulması gerektiğini lutfen unutmayınız.

Teklifinizin belirtilen süre sonunda veya daha önce sunulmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Her ne sebeple olursa olsun, son başvuru tarih ve saatinden sonra alınan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlginize teşekkür eder, sunacağınız fiyat tekliflerinizi bekleriz.

Saygılarımızla,

UNDP Türkiye Ülke Ofisi